Assistant Instructor & Open Water Scuba Instructor

go probild

Om du efter din start som divemaster tycker som vi att lära ut dykning är otroligt roligt är dags för dig att gå vidare. För att utvidga ditt område som professionell dykledare kan du bli PADI Assistant Instructor som är första delen av PADI Instructor Development Course (IDC). Kursen ger dig kunskaper att organisera och assistera dykutbildningar. Du kommer att få fördjupade kunskaper i PADI:s utbildningsfilosofi samt inblick i grundläggande inlärningsteori och pedagogik. Efter genomförd kurs kan du hålla i provdyk och teorilektioner självständigt samt bedöma ytövningar. Du får genomföra och självständigt certifiera några av PADIs specialkurser. Du kan sen direkt gå vidare med din utbildning och göra den andra delen av IDC’n. Efter denna och en godkänd examination så är behörig att självständigt hålla i PADI’s grundutbud av dykutbildningar.Under utbildningstiden och även efteråt får du om du önskar praktisera på våra kurser för att finslipa det du lärt dig tillsammans med en erfaren instruktör. Vår målsättning är att med den här kursen och efterföljande praktik som assisterande instruktör/instruktör ge dig kunskaper och erfarenheter som förbereder dig att tryggt axla ansvaret som självständig PADI Open Water Scuba Instructor

Assistant Instructor (AI) och Open Water Scuba Instructor (OWSI) kombineras i en kurs vilket kallas för Instructor Development Course (IDC). Är du intresserad av att delta på endast en av kurserna t.ex. om du redan är certifierad Assistant Instructor eller bara vill göra Assistant Instructor kursen går det givetvis utmärkt.

En komplett IDC tar ca 7 dagar. Vi kör fre em till söndag, 2-3 helger (något poolpass kan ligga på vardagkväll) och varvar teori med praktisk träning i klassrum, pool och hav. Du kan starta din kurs direkt med att börja göra en del av teorin via PADI IDC eLearning.  PADI IDC eLearning förbereder dig på bästa sätt inför din IDC och den kan du göra när det passar dig då den är internetbaserad. Om du istället föredrar klassrumsundervisning så går det också bra, prata med oss om vad som passar dig bäst när du anmäler dig. Under kursen får du lära dig om pedagogik, PADI som utbildningssystem, lektionsplanering, problemhantering, demonstrationer och teori. Efter instruktörskursen skall varje kandidat genomgå en två dagar lång examinering (IE). Här utvärderas du av en representant från PADI som bedömer om du uppfyller alla kraven för att bli PADI dykinstruktör.  För att bli certifierad som instruktör behöver du även vara EFR instruktör.

Vad ingår i kursavgiften
Undervisning i klassrum, pool samt utedyk. Luft till dyk i egen regi (tillsammans med kurskamrat) för att på egen hand kunna öva.

Förkrav
PADI Divemaster (eller motsvarande) samt EFR utbildning (ej äldre än 24mån) eller likvärdiga kurser från annan organisation. Vara 18 år fyllda samt ha minst 60 loggade dyk. För examinering krävs 100 loggade dyk. Godkänt hälsointyg signerad av läkare (ej äldre än 12 månader vid examineringen). Välförberedd i PADIs dykteori ( t ex med hjälp av Dive Theory online eller självstudier i PADI Encyklopedia)

Kurspris
10 900:- för hel IDC samt elearning IDC online  £210 ( eller vid klassrumsundervisning 2 500 sek.)
4 900:- för enbart AI samt elearning IDC online  £210 ( eller vid klassrumsundervisning 1 500 sek.)
6 900:- för enbart OWSI samt ev.  elearning IDC online  £210 ( eller vid klassrumsundervisning 1 500 sek.)

Efter din OWSI/IDC behöver du göra en examination för att bli godkänd. .Examineringskostnaden är för 2015 £529 samt din IDC application fee på £145

Utrustningskrav
Standardiserad utrustning (se Padi standard). Utrustningen ska vara fräsch och väl omhändertagen.

Litteratur
Kurslitteratur tillkommer. Komplett IDC litteratur kostar 5 900:-.

Utöver detta behöver du ha samtliga kursböcker från tidigare PADI-kurser samt Dykencyklopedin, RDP-tabellen och en eRDPML. Om du saknar något kan du beställa detta hos oss. Vi hjälper att gå igenom vad du eventuellt behöver komplettera med.

Kontakt /Anmälan
Vår IDC/OWSI erbjuds i samarbete med Kon-tiki. För mer information eller intresseanmälan, maila annelie@kon-tiki.se