Gasol & Kolsyra

Vi säljer/byter gasolflaskor av typen PC5 (5kg kompositflaska), PC10 (10kg kompositflaska) och 2012 (2kg). I butiken har vi även kolsyratuber från AGA som kan användas i alla Soda Stream maskiner.  Vi byter även in gasolflaskor av andra typer.

gasol-flaskor.jpg

Vi har även gasol till campingkök

kampingas.jpg